Børnehuset

Børnehuset

Børnehuset

Døgntilbud for børn og unge i alderen 0-18 år

Børnehuset:

Børnehuset er beliggende på Ørbækvej 51, 5700 Svendborg.

Børnehuset er et døgntilbud for 6 børn og unge med livsvarige vidtgående fysiske og psykiske handicap i alderen 0-18 år. Børnene visiteres til tilbuddet via sagsbehandler i Familieafdelingen.

 

Formål:

Børnehuset varetager barnets eller den unges hele forsørgelse og yder specialiseret viden og indsats. Målet for Børnehuset er at sikre trivsel og udvikling for den enkelte i forudsigelige og genkendelige rammer.

 

Målgruppen:

Børnehusets målgruppe er børn og unge med livsvarige vidtgående fysiske og psykiske handicap. Børnehuset er en almindelig døgninstitution efter § 66, stk. 1, nr. 6.