Hus 53

Hus 53

Aflastningstilbud for børn og unge

Hus 53:

Hus 53

Hus 53 er beliggende på Ørbækvej 53, 5700 Svendborg.

Hus 53 er et aflastningstilbud for 14 børn og unge med betydelige og varige handicap i alderen 0-18/23 år. Børnene og de unge visiteres til tilbuddet via sagsbehandler i Familieafdelingen.

 

Formål:

Hus 53 er et aflastningstilbud, der har tilknyttet hjemmeboende børn og unge med varig og betydelig nedsat funktionsevne. Børnene frekventerer på skift tilbuddet af kortere eller længere varighed, og der er under barnets og den unges ophold fokus på at skabe trivsel og udvikling i trygge og genkendelige rammer.

 

Målgruppen:

Målgruppen er børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Hus 53 er en almindelig døgninstitution efter § 66, stk. 1, nr. 6 samt § 107.