Hvad er PREP?

Hvad er PREP?

P.R.E.P.:

PREP står for Prevention and Relationship Enhancement Program - et forebyggende og relationsudviklende kursusprogram.

Kursusformen er dynamisk, hvor der veksles mellem undervisning og øvelser. I undervisningen indgår både videoklip, situationsspil, samtale med egen partner og træning af færdigheder. Undervisningen er fælles og suppleres af opgaver, som du og din partner kan arbejde med. Ingen par skal altså fortælle andre kursusdeltagere om deres parforhold.

Et parkursus varer i alt ca. 14 timer (inkl. pauser) og gennemføres typisk over to dage. PREP-konceptet er baseret på omfattende forskning primært ved Denver University i USA. PREP-kurserne er værdibaserede, men uafhængige af religion og politik.