Forskningen bag PREP

Forskningen bag PREP

Bedre relationer:

PREP er baseret på næsten 30 års forskning i, hvad der skaber bedre relationer i parforhold. PREP-konceptet kan hjælpe til at skabe rammen for sundere parforhold såvel som bedre trivsel i familien.

Studier har vist, at par, der lærer at anvende principperne bag PREP, har større mulighed for at blive sammen.

PREP-konceptet bliver vurderet til at være blandt de mest anvendelige ud fra sammenlignelige resultatundersøgelser. Opfølgninger har vist, at de, der har gennemgået PREP, har det signifikant bedre, målt på deres tilfredshed i relationen. De oplever færre problemer og har mere positiv interaktion og kommunikation med hinanden.

I en tysk opfølgningsundersøgelse (Hahlweg 2010) havde par, der havde gennemgået PREP, 11 år senere en separations-/skilsmisserate på 27,5 %, mens en kontrolgruppe, som ikke havde været på PREP-kursus, havde en skilsmisserate på 52,6 %.