Hvem er PREP for?

Hvem er PREP for?

Hvem er PREP-kurser for?

Kurserne er for par bosat i Svendborg Kommune, der har mindst 1 barn i alderen 0-18 år.

Kursus nr. 2, der forløber over tre dage, er fortrinsvis for par/forældre, bosiddende i Svendborg, til et eller flere børn med kronisk sygdom eller handikap.

PREP er skabt som et forebyggende program. Det betyder, at det er rettet til par, som er motiverede for at blive sammen og arbejde med deres relation. Det retter sig således ikke til par, der er gået fra hinanden.

Vi er bevidste om, at mange par, der søger hjælp, er i tvivl, om de skal være sammen. Kurset er dog ikke udviklet til par i denne fase. Derfor arbejdes der ikke eksplicit med denne tvivl eller disse valg. Alligevel kan PREP - med dette in mente - indgå som et vigtig led i en svær og vigtig afklaringsproces.

 

Kurset er ikke målrettet par, hvor vanskelighederne bunder i misbrugsproblemer, problemer med alvorlig vold eller psykisk sygdom. I sådanne situationer henviser vi til en af nedenstående aktører: