Hvor kommer PREP fra?

Hvor kommer PREP fra?

Med norsk og amerikansk inspiration:

I Danmark er PREP udviklet med inspiration fra det norske og amerikanske PREP.

Modum Bads Samlivscenter i Norge har igennem en længere årrække uddannet kursusledere, som udbyder parkurser i offentligt og privat regi. Mange samlivskurser er i Norge en integreret del af det offentliges tilbud til familier. At forebygge samlivsproblemer ses som et samfundsanliggende.

For eksempel tilbydes der parkurser til forældre, der lige har fået deres første barn. PREP-materialet er oversat og bearbejdet af Center for Familieudvikling, så det passer til danske forhold.