Midlertidige besøgsrestriktioner

Midlertidige besøgsrestriktioner

Gældende fra 9. december 2020

Midlertidige besøgsrestriktioner på Skovsbovej, Tankefuld, Kollegiet (CSV)

På baggrund af anbefalingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed har Social- og Indenrigsministeriet udstedt bekendtgørelse nr. 1852 af 9. december 2020 om ændring af bekendtgørelse om mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Med ændringsbekendtgørelsen indføres der et generelt forbud mod besøg på indendørs arealer på sociale tilbud beliggende i Gribskov, Guldborgsund, Halsnæs, Odsherred, Randers, Silkeborg, Sorø, Svendborg, Viborg og Aalborg kommuner.

Besøgsrestriktionerne indføres for i forbindelse med den øgede smitterisiko i kommunen at beskytte udsatte borgere på sociale tilbud mod smitte med COVID-19.

Med udgangspunkt i bekendtgørelsen om mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner indføres der med virkning fra den 9. december 2020 besøgsrestriktioner på Skovsbovej, Tankefuld og Kollegiet (CSV).

Dette betyder konkret

  • At besøgende skal benytte værnemidler ( mundbind eller ansigstvisir) ved færdsel på fællesarealer.
  • At møder foruden de personrettede tilsyn ikke kan afholdes på Skovsbovej, Tankefuld og Kollegiet under de midlertidige besøgsrestriktioner.

Skovsbovej:

Beboerne har mulighed for besøg fx i forbindelse med samvær af 1-2 faste besøgspersoner, samt besøg af deres forældre. Besøgene vil blive afholdt på beboernes værelser.

Tankefuld:

Beboerne har mulighed for besøg af forældrene. Besøgene vil blive afholdt på beboernes værelser.

Kollegiet:

Beboerne har mulighed for besøg af 1-2 faste besøgspersoner, samt besøg af deres forældre.

Information til pårørende:

Tilbuddene informerer relevante pårørende om besøgsrestriktioner. Hvis besøgsrestriktioner får betydning for tilrettelæggelse af samvær mellem barn og forældre, tager tilbuddet kontakt til forældrene for at tilrettelægge samværet under hensyntagen til smitteforebyggelse. Hvis besøgsrestriktionerne får væsentlig betydning for samværet, herunder at samværet ikke kan gennemføres kontaktes sagsbehandler på sagen.